Startup Vietnam – Chương trình thúc đẩy sáng kiến cộng đồng

Startup Vietnam – Chương trình thúc đẩy sáng kiến cộng đồng

Ý tưởng đổi mới cũng là một công việc trong hoạt động kinh doanh. Bắt đầu một công việc kinh doanh mới đòi hỏi …

Xem thêm Arrow right
Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam

Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam

Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam (VIDE) được thành lập …

Xem thêm Arrow right
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO & TẠO TÁC ĐỘNG KHU VỰC TÂY NGUYÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH DT ACCELARATE PROGRAM

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO & TẠO TÁC ĐỘNG KHU VỰC TÂY NGUYÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH DT ACCELARATE PROGRAM

Kết nối, thúc đẩy, hỗ trợ Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững (SDG) là một …

Xem thêm Arrow right
Đóng