Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam

28/10/2023

Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam

Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam (VIDE) được thành lập vào tháng 12/2020 bởi Hội Truyền thông Số Việt Nam và hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ theo Giấy Chứng nhận tổ chức Khoa học Công nghệ do Bộ Khoa học & Công nghệ cấp ngày 24/02/2021.

Viện có chức năng tập hợp các nhà khoa học trong các lĩnh vực liên quan để nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, thực hiện các dịch vụ KHCN, tư vấn, đào tạo, liên kết, hợp tác trong lĩnh vực ĐT-TTTT, KHCN đặc biệt là xu thế phát triển kinh tế số góp phần phát triển KT-XH của đất nước trong kỷ nguyên CMCN 4.0.

Link giới thiệu: https://vide.vn/

Đóng