Truy xuất nguồn gốc điện tử: Bước chuyển mình hướng tới nền nông nghiệp có trách nhiệm với khí hậu

Truy xuất nguồn gốc điện tử: Bước chuyển mình hướng tới nền nông nghiệp có trách nhiệm với khí hậu

Định danh điện tử cho nông sản Việt Trong thời gian gần đây, không khó để có thể bắt gặp …

Xem thêm Arrow right
Giáo dục kỹ năng xanh cho thanh niên là chìa khóa cho quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam

Giáo dục kỹ năng xanh cho thanh niên là chìa khóa cho quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam

Hà Nội, Ngày 11 tháng 8 năm 2023 – Ngày hôm nay, Ngôi Nhà Xanh Liên hợp quốc tại Hà Nội …

Xem thêm Arrow right
Đóng