Kinh nghiệm từ mô hình Nông nghiệp Công nghệ cao với tư duy Phát triển Bền vững

Kinh nghiệm từ mô hình Nông nghiệp Công nghệ cao với tư duy Phát triển Bền vững

Thời gian 20:00 ngày thứ hai, 04.03.2024 qua nền tảng zoom. Link đăng ký tham gia chương trình https://forms.gle/sgEyVJVfKGNpJ3J67 Vì sao …

Xem thêm Arrow right
17 mục tiêu phát triển bền vững là gì, ra đời từ khi nào?

17 mục tiêu phát triển bền vững là gì, ra đời từ khi nào?

Tháng 9/2015, Chương trình Nghị sự 2030 với 17 mục tiêu phát triển bền vững đã được Đại hội đồng Liên Hợp …

Xem thêm Arrow right
Phát triển bền vững là gì? Thực trạng phát triển bền vững ở Việt Nam

Phát triển bền vững là gì? Thực trạng phát triển bền vững ở Việt Nam

Phát triển bền vững là nhu cầu cấp bách đồng thời cũng là xu thế tất yếu trong quá trình …

Xem thêm Arrow right
Đóng