HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO & TẠO TÁC ĐỘNG KHU VỰC TÂY NGUYÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH DT ACCELARATE PROGRAM

15/10/2023

Kết nối, thúc đẩy, hỗ trợ Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững (SDG) là một trong những mục tiêu chính của Làng Design Thinking – Techfest VN.

 

Trong chương trình “MegaCity Connect – Diễn đàn kết nối Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Rừng Mưa” Khu vực Tây Nguyên ngày 21-22/10/2023, Làng Design Thinking phối hợp với Cty Diamond Innovation Forest, Innovation & Impact Centrer ( IIC), SIB Miền Nam và DIF Fund sẽ chọn lựa các Doanh nghiệp tiềm năng, kết nối với mạng lưới chuyên gia để huấn luyện trước khi tham gia Design Thinking Accelaerate Program (DT Accelaerate Program).

DT Accelaerate Program là chương trình liên kết các nguồn lực: ý tưởng, tài năng, vốn và thúc đẩy các yếu tố này để hỗ trợ doanh nghiệp luôn sáng tạo, ứng dụng Design Thinking giải quyết các vấn đề của xã hội.

Thông tin đăng ký tham gia làm Mentor, Nhà huấn luyện: https://forms.gle/qnsGGQ1tHDs2dsFR8

Đóng