TS. Nguyễn Văn Tân – Đồng trưởng Làng Design Thinking TECHFEST VN – Trưởng khoa Quản trị – Kinh tế Quốc tế – Trường Đại học Lạc Hồng

19/10/2023

TS. Kinh tế Nguyễn Văn Tân hiện  đang là Trưởng khoa Quản trị – Kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng. Ông đang là Trưởng ban Đào tạo – Tư vấn của Hội đồng Tư vấn và hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam và là thành viên Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam (VSMA).

Ông đã từng tham gia với vai trò P.Ban Tổ chức/Mentor/Giám khảo Cuộc thi Design Thinking Open Innovation 2023 do làng Design Thinking – Techfest Quốc Gia tổ chức; Mentor và Ban giám khảo các cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia, cuộc thi Khởi nghiệp khu vực phía Nam, cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo của tỉnh Đồng Nai, cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo của tỉnh Bình thuận.

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

 • 26 năm giảng dạy bậc Đại học
 • 13 năm giảng dạy, hướng dẫn thạc sĩ
 • 9 năm giảng dạy, hướng dẫn Tiến sĩ
 • Mentor thành công cho dự án khởi nghiệp: Dự án Hasu, dự án Automov, Dự án Cao An Xoa, dự án FSOS, dự án FCT20….
 • Giảng viên Hội đồng Doanh nhân Nữ Việt Nam (VWEC)
 • Điều phối viên cấp Trường của Hội đồng Anh về Khởi nghiệp theo ACSE.
 • Giảng viên chương trình Khởi nghiệp theo IPP
 • Giảng viên chương trình Khởi nghiệp theo CEFE
 • Giảng viên chương trình Khởi nghiệp theo SIYB, SYB, MEP
 • Từng kinh qua các chức vụ: Trưởng khoa Quản trị – Kinh tế quốc tế, Cố vấn Hiệu trưởng các chương trình Sau đại học, Trưởng bộ phận Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Trưởng bộ phận Nghiên cứu khoa học, Trưởng bộ phận Đảm bảo chất lượng, Trưởng phòng Sau đại học, Trưởng ban Đào tạo thuộc Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam thuộc VCCI, Thành viên Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia (VSMA), Thành viên Hội đồng điều phối Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC – THÀNH TỰU – GIẢI THƯỞNG

 • Giải Nhì, Giải thưởng Vifotec, năm 2013.
 • Bằng Lao động Sáng tạo năm 2013 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về “Đã đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2013” tại Quyết định số 460/QĐ-TLĐ, ngày 21/4/2013.
 • Giải WIPO vào tháng 4/2014. “Are awarded the WIPO AWARD FOR BEST YOUNG INVENTOR for their invention: Design and manufacture of automated assembly system chokes”.
 • Cúp WIAF tại Korea Inventor News, năm 2014, với tên gọi “Order of Merit World Inventor Award Festival”.
 • Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Đạt 02 giải NHẤT giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2013. Đạt 01 giải NHÌ  giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ năm 2010. Đạt 02 Giải BA giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ năm 2016 và  năm 2010. Đạt 04 Giải KHUYẾN KHÍCH giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ năm 2011, năm 2009, năm 2008 và năm 2007.
 • Hướng dẫn sinh viên và cựu sinh viên Khởi nghiệp: đạt một giải Nhì, giải Khởi nghiệp cấp Quốc gia năm 2017 do Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia tổ chức, đạt giải Nhất và giải Ba, giải Khởi nghiệp khu vực phía Nam năm 2017 do Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam tổ chức. Đạt giải Nhất giải Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo cấp Tỉnh Đồng Nai năm 2019 do Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai tổ chức. Đạt giải Nhất giải Phụ nữ Khởi nghiệp theo OCOP cấp Tỉnh Đồng Nai năm 2020 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Đồng Nai tổ chức.
 • Cố vấn Dự án “Thiết bị hỗ trợ xe lăn Automov” đạt giải Nhất CIC 2021 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đạt giải Nhì SV-STARTUP lần IV của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Cố vấn dự án “Hệ thống định vị thuyền viên và hỗ trợ cứu nạn” đạt giải Ba, Cố vấn dự án “Pin nhiên liệu đa ứng dụng” đạt giải Khuyến khích SV-STARTUP lần V của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP – BẰNG CẤP

 • Cử nhân: 1993 – 1998, ngành Kinh tế kỹ thuật, Trường Đại học Nông lâm TP.HCM.
 • Cử nhân (Văn bằng 2): 2018 – 2020, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Lạc Hồng.
 • Thạc sĩ: 1999 – 2002, ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 • Sau Đại học: 2004 – 2005, ngành Chính sách công, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright.
 • Tiến sĩ: 2004 – 2009, ngành Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, trong quá trình làm việc, bản thân đã được tham gia các lớp đào tạo giảng viên về:

 • Giảng viên nguồn về Chương trình từ Sáng tạo đến Khởi nghiệp (MEP) của BUILD-IT (5/2018).
 • Giảng viên nguồn của Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam về Quản trị sự thay đổi và Marketing thông minh (6/2020)
 • Giảng viên nguồn về Công dân Tích cực Doanh nghiệp Xã hội (ACSE) của Hội đồng Anh quốc (8/2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, có 6 nước tham gia: Việt Nam, Anh quốc, Hàn quốc, Philippines, Indonesia, Malaysia) nhằm phát triển cộng đồng khởi nghiệp cho Việt Nam.
 • Giảng viên Khởi sự Kinh doanh cho Phụ nữ của Tập đoàn CocaCola kết hợp với  Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam (8/2018)
 • Giảng viên nguồn Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia theo phiên bản Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo (IPP) của Báo Diễn đàn Doanh nghiệp (8/2017)
 • Giảng viên nguồn Chương trình Khởi sự Kinh doanh (SIYB) của VCCI (4/2017)
 • Giảng viên nguồn Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia theo phiên bản CEFE của Báo Diễn đàn Doanh nghiệp (1/2016)
 • Lớp kỹ năng đàm phán trong lao động do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các link bài giới thiệu về cá nhân trên báo chí hoặc trên website công ty:

 1. https://vietnamnet.vn/tro-chuyen-voi-tien-si-thanh-cong-nhat-2013-159445.html
 2. https://lhu.edu.vn/184/24443/Vietnamnet-tro-chuyen-voi-tien-si-thanh-cong-nhat-2013.html
 3. https://techfest.vn/lang-khoi-nghiep/lang-innovative-design-thinking-village
Đóng