TS. Nguyễn Minh Hiếu – Giảng viên Auckland, New Zealand Đại học Massey, New Zealand- Trưởng Bộ môn Quản lý, Khoa Quản trị và Du lịch, Trường đại học Quốc Gia Hà Nội

19/10/2023

Giáo dục:

– Tiến sĩ (2022) – Đại học Massey, Albany, New Zealand

– Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (2008), Đại học La Trobe, Úc

– Cử nhân (2004), Đại học Ristumeikan Châu Á Thái Bình Dương, Nhật Bản

Kinh nghiệm:

– Giảng viên – Massey Universiy – từ năm 2021 – Giảng dạy các môn: “Tâm lý tổ chức”, “Sinh kế bền vững” – School of Psychology, Đại học Massey, New Zealand

– Giảng viên Auckland, New Zealand – Đại học Massey, New Zealand

– Giảng viên: Đại học Hà Nội – từ 2006 – Giảng dạy các môn: Hành vi tổ chức, Quản trị nguồn nhân lực, Khởi nghiệp, Tiếp thị xã hội, Doanh nhân xã hội, Quản lý dự án và Kế toán trong kinh doanh.

–  Chương trình giảng dạy: BSs – Đại học Quốc gia Hà Nội (Việt Nam), BBA – Griggs University (Mỹ), BBA

–  Đại học Hà Nội (Việt Nam), BBA – Đại học Troy (Mỹ), Đại học La Trobe (BBA và MBA – Australia), Đại học IKREM (Áo), BS – Đại học Sunway (Malaysia)

– Trợ giảng – 2020 -2022 Chủ đề “Kinh doanh trong một thế giới đang thay đổi”, Khoa Kinh doanh, Kinh tế và Luật, Đại học Auckland Công nghệ, New Zealand.

– Môn học “Tâm lý học tổ chức”, Trường Tâm lý học, Đại học Massey, New Zealand;

Công việc điều hành:

 • 9/2010-3/2023: Trưởng Bộ môn Quản lý, Khoa Quản trị và Du lịch, Hà Nội Trường đại học
 • 1/2013 – 6/2021: Phó Giám đốc Văn phòng Sunway-Hanu, Đại học Hà Nội
 • 2010 – 2012: Quản lý đào tạo, Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Chương trình liên kết đào tạo Đại học Griggs và Đại học Quốc gia

Dự án:

 • 6/2022-2/2023: Điều phối viên Dự án kiêm Tư vấn, Tăng cường Mạng lưới SIB do UNDP Việt Nam
 • 7/2019-7/2020: Chuyên gia trong nước kiêm Nghiên cứu viên, Mapping Social Innovation and Social Bối cảnh Nghiên cứu và Giảng dạy Khởi nghiệp tại Việt Nam, Hội đồng Anh, Vương quốc Anh
 • 3/2019 – 12/2019: Chuyên gia cấp cao kiêm đào tạo ngắn hạn trong nước, Du lịch bền vững Thụy Sĩ Chương trình, Thụy Sĩ
 • 2016 – 2017: Điều phối viên kiêm Nghiên cứu viên, Dự án “Nền tảng ươm tạo đổi mới sáng tạo xã hội (SIIP)” – soin.org.vn, giai đoạn 1, tài trợ bởi IPP, Phần Lan.
 • 2011 – 2016: Chuyên gia kiêm Giảng viên Dự án “Quản lý và đào tạo kỹ năng nghề cho nghề thủ công làng nghề”, hiệp hội làng nghề Việt Nam, Việt Nam
 • 2010 – 2012: Chủ nhiệm dự án “Xây dựng khung chương trình giảng dạy kinh doanh Cao đẳng Quản trị tiếng Anh”, Ủy ban quốc gia về dạy học ngoại ngữ 2020, tài trợ bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam
 • 2011: Chuyên gia trong nước về Quản trị nguồn nhân lực, Chương trình Quản lý Thụy Sỹ ngành Ngân hàng, Được tài trợ bởi Viện Tài chính Thụy Sĩ, Thụy Sĩ.

Đào tạo:

 • Auckland University of Technology Learning Transformation LAB (New Zealand), Chứng chỉ giảng dạy, 2/2020 – 3/2021; Chương trình Du lịch Bền vững của Thụy Sĩ và IMI (Thụy Sĩ), Hoàn thành Chương trình Giáo dục Điều hành Khách sạn
 • Chương trình – TOT, ngày 7 – 21 tháng 4 năm 2019, Người đào tạo được chứng nhận;
 • Hội đồng Anh (Vương quốc Anh), Hoàn thành “Tập huấn cho Giảng viên về Sáng tạo Xã hội và Khởi nghiệp Khóa học Phát triển, tháng 11 – 12 năm 2017;
 • Sunway Tes (Malaysia), Chứng chỉ hoàn thành khóa học “Thu hút người học phát triển kỹ năng tư duy bậc cao”, tháng 6 năm 2017;
 • Đại học Khoa học Xã hội và Chính trị Panteion (Hy Lạp), Chứng chỉ hoàn thành “Hội thảo quốc tế về báo chí điện tử, nội dung văn hóa và nền kinh tế sáng tạo”, tháng 7 năm 2017;
 • Hội đồng Anh (Anh), Chứng chỉ “Đào tạo giảng viên về Chuẩn bị sẵn sàng cho Doanh nghiệp và Đầu tư cho Xã hội
 • Chương trình doanh nghiệp”, tháng 1/2016;  Hội đồng Anh (Anh), Chứng chỉ “Giảng dạy học thuật xuất sắc”, tháng 11 – 12/2015;
 • Sunway TES, Sunway College (Malaysia), tập huấn “Giảng dạy chứng chỉ chuyên môn ACCA cho sinh viên đại học sinh viên (mô-đun F1, P1)”, tháng 11 năm 2014;
 • Học viện Quản lý Giáo dục Quốc gia (Việt Nam), Chứng chỉ “Phương pháp sư phạm dạy học vượt trội”, tháng 9 – tháng 12 năm 2007;
 • Đại học California (Mỹ), tập huấn “Giảng dạy Quản lý nguồn nhân lực và tổ chức Hành vi dành cho sinh viên Đại học và Cao học”, Mùa thu 2008;
 •  Hiệp hội Học bổng Kỹ thuật Hải ngoại (Nhật Bản), Giấy chứng nhận “Đào tạo Doanh nhân cho Việt Nam”, tháng 1 năm 2008;

Ấn phẩm chọn lọc:

1. Tăng nguồn cung cấp năng lượng dựa trên sinh khối gỗ thông qua tài nguyên lãng phí: Thông tin chi tiết từ tư nhân Hoa Kỳ địa chủ. Tính bền vững,

2. Mối quan hệ giữa yếu tố tinh thần nơi làm việc và kiếp sống an sinh của người lao động trong mô hình doanh nghiệp xã hội, Tạp chí Tâm lý học Việt Nam, Số 4, T4/2023

3. Cùng bạn Khởi nghiệp Xã hội, NXB Lao Động, Tháng 4 năm 2023, ISBN: 978-604-386-484-7 (Sách);

4. Ngăn ngừa sự tách biệt giữa con người đô thị với thiên nhiên: Tác động của sự đa dạng vật nuôi và thực vật đối với sự mất mát đa dạng sinh học sự tin tưởng. Khoa học Đô thị.

5. Điều tra dựa trên Mindsponge về các tác động phi tuyến tính của nhận thức về mối đe dọa và niềm tin đối với đồ tái chế nhận nước ở Galicia và Murcia, Tây Ban Nha. Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn VMOST.

6. Tăng cường cung cấp năng lượng dựa trên sinh khối gỗ thông qua lãng phí Tài nguyên: Thông tin chi tiết từ Chủ sở hữu đất tư nhân Hoa Kỳ.

Đóng