HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO & TẠO TÁC ĐỘNG KHU VỰC TÂY NGUYÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH DT ACCELARATE PROGRAM

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO & TẠO TÁC ĐỘNG KHU VỰC TÂY NGUYÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH DT ACCELARATE PROGRAM

Kết nối, thúc đẩy, hỗ trợ Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững (SDG) là một …

Xem thêm Arrow right
DIỄN ĐÀN KẾT NỐI HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO RỪNG MƯA” – KHU VỰC TÂY NGUYÊN

DIỄN ĐÀN KẾT NỐI HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO RỪNG MƯA” – KHU VỰC TÂY NGUYÊN

Tăng cường mối liên kết trong Đổi mới Sáng tạo giữa Doanh nghiệp, nhà khoa học và các tổ chức …

Xem thêm Arrow right
Đóng