Kinh nghiệm từ mô hình Nông nghiệp Công nghệ cao với tư duy Phát triển Bền vững

Kinh nghiệm từ mô hình Nông nghiệp Công nghệ cao với tư duy Phát triển Bền vững

Thời gian 20:00 ngày thứ hai, 04.03.2024 qua nền tảng zoom. Link đăng ký tham gia chương trình https://forms.gle/sgEyVJVfKGNpJ3J67 Vì sao …

Xem thêm Arrow right
Đóng