Nhóm Chuyên gia Techfest Làng Tư duy Thiết Kế Đổi mới Sáng tạo (Innovation Design Thinking Village) – thuộc Hệ sinh thái Khởi nghiệp – Đổi mới Sáng tạo TechFest Việt Nam đồng hành cùng Bình Phước

07/09/2023

Trong hai ngày 01 và 02.7.2023 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước phối hợp với Làng Tư duy Thiết kế Đổi mới Sáng tạo – Techfest Vietnam tổ chức chương trình “Kết nối Tri thức Sáng tạo” với sự tham gia của 30 chuyên gia cùng các doanh nghiệp trẻ.

Bình Phước đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối tri thức sáng tạo của doanh nghiệp trẻ với các chuyên gia.

Tại chương trình, nhiều mô hình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thanh niên tại Bình Phước đã được trình bày với ý tưởng, giải pháp, mô hình sản xuất, kinh doanh cũng như mục tiêu, định hướng trong thời gian tới. Ngoài ra, đoàn cũng đã tham quan các mô hình kinh tế của các doanh nghiệp trẻ. Qua đó, có những góc nhìn đa chiều, sâu sắc, để có thể phát triển tư duy sáng tạo trong công việc, kết nối tài năng, ý tưởng, hỗ trợ nhau cùng phát triển, kiến tạo nên các giá trị thiết thực nhằm giải quyết các nhu cầu xã hội.

Nguồn Link:  https://thanhnien.vn/ket-noi-tri-thuc-sang-tao-trong-doanh-nghiep-tre-185230702172936376.htm?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR2PRM8bC2z3nA9c90HdMBKLIru2cb06RJPwjnytpMjoN6YNS7XJVbfYm3M

 

Đóng