TECHFEST ĐỒNG NAI 2023 DIỄN ĐÀN CẤP CAO VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

21/08/2023

TECHFEST ĐỒNG NAI 2023

DIỄN ĐÀN CẤP CAO VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

 

Khía cạnh tích cực của tình hình kinh tế hiện tại tạo nên sức ép cho các sáng kiến mới và các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo được hình thành.

Để thiết kế lại bức tranh kinh tế sáng tạo khởi sắc hơn, cần sự đồng sáng tạo để các sáng kiến mới của các bên liên quan được biến thành hiện thực

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái kinh doanh cần sự cam kết cộng tác, kiến tạo nên môi trường kinh doanh linh hoạt, năng động, hiệu quả.

Vào ngày 27.08.2023, trong khuôn khổ của  TECHFEST Đồng Nai,  Diễn Đàn Cấp cao MegaCity Connect Vùng Đông Nam Bộ sẽ triển khai hoạt hai hoạt động chính – Open Innovation Talk – trong phiên sáng và chiều bao gồm 2 chủ đề:

1.Kinh tế sinh thái dưới tán rừng

Cơ hội, tiềm năng phát trỉển kinh tế dưới tán rừng tại Đồng Nai và miền Đông nam bộ.

Làm thế nào để khai thác tối đa tiềm năng lợi thế, đảm bảo 3 trụ cột Kinh tế – Xã hội – Bảo vệ môi trường và phát triển giá trị gia tăng, hướng đến phát triển bền vững

2.Giải pháp xây dựng và phát triển hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo liên kết vùng Rừng Mưa

Mô hình nào để các hệ sinh thái Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo địa phương hoạt động hiệu quả?

Liên kết vùng trong các hoạt động Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo mang lại lợi ích gì?

Làm thế nào để những hoạt động kết nối có ý nghĩa, phong phú, đa dạng, giải quyết được mong muốn và vấn để của startup/ doanh nghiệp và tạo ra các kết quả thiết thực?

Trong hai phiên thảo luận mở sẽ ghi nhận các ý kiến của các tất cả các thành phần tham gia để đưa ra các hoạt động thực thi phù hợp sau chương trình.

Chương trình được phối hợp tổ chức. giữa Sở Khoa học & Công nghệ Tỉnh Đồng Nai, Các Sở Ban ngành liên quan trong Tỉnh và Làng Design Thinking – Techfest VN

Link đăng ký tham dự:

https://forms.gle/EcnZQGJxqbpd871EA

 

Đóng